Địa chỉ cửa hàng

CỬU VÂN LONG - BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG
Tầng 6 Trung tâm thương mại Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0925.633.886
Hotline: 0779.345.889
Giờ mở cửa: (Sáng) 10:30 - 14:00 / (Chiều): 17:30 - 23:30
Email: cskh.cuuvanlong@gmail.com

Hỗ trợ khách hàng

CỬU VÂN LONG - BUFFET HẢI SẢN TƯƠI SỐNG
Tầng 6 Trung tâm thương mại Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline hỗ trợ: 0925.633.886/0779.345.889
Email: cskh.cuuvanlong@gmail.com

Liên hệ